Середній бал атестату
Пріорітет
Сільський коефіціент
Підготовчі курси ТНПУ
Олімпіада ТНПУ
Не заповнено всі поля

Конкурсний бал (КБ) = (К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ)×РК×ГК×СК ,
де П1, П2, П3 – оцінки ЗНО або вступних випробувань з першого, другого та третього предметів;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту,
ОУ – бал за успішне закінчення курсів Центру довузівської підготовки ТНПУ імені Володимира Гнатюка;
К1, К2, К3 - вагові коефіцієнти предметів ЗНО (наведені в таблиці «Перелік конкурсних предметів»);
К4 = 0,1; К5 = 0,05;
РК – регіональний коефіцієнт (РК=1,02 -Тернопільська область);
ГК – галузевий коефіцієнт (ГК=1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності яким надається державою особлива підтримка, та ГК=1,00 в інших випадках);
СК – сільський коефіцієнт (СК=1,02 - враховується тільки для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, виняток СК=1,05 – для спеціальностей, яким надається особлива підтримка).